2310280180
Δευτέρα - Σάββατο 11:00 - 23:00 | Κυριακή 12:00 - 22:00